Storytelling handboek

Inhoudsopgave

Inleiding

 

 Deel 1 Organisatieverhalen en storytelling

 

1          De vvv van organisatieverhalen

1.1       Organisatieverhalen: de brug tussen de formele en

            de informele organisatie

1.2       Wat zijn verhalen?

1.3       Wat zijn organisatieverhalen?

1.4       Wat doen organisatieverhalen?

1.5       De dynamiek van verhalen: vertellen, vangen en

            vormen

            1.5.1    Verhalen vertellen

            1.5.2    Verhalen vangen

            1.5.3    Verhalen vormen

1.6       Soorten organisatieverhalen

 

2          Organisatieverhalen aan het werk

2.1       Verhalen verbinden en zetten in gang: de verhalen van

            projectteam Portal (case 1)

2.2       De waarde van verhalen

            2.2.1 Verhalen bieden context, betekenis en zin

            2.2.2 Verhalen verbinden

            2.2.3 Verhalen zetten aan tot actie en geven richting

            2.2.4 Verhalen maken abstracte informatie concreet

            2.2.5 Verhalen geven inzicht

            2.2.6 Verhalen framen

2.3       Verhaalgevoeligheid en narratief klimaat

2.4       Verhalen verspreiden: het verhaal als epidemie

 

Samenvatting deel 1

 

Deel 2 Organisatieverhalen voor managers

 

1          Inleiding

2          Verhalen verbinden: het verhaal van kus (case 2)

3          Verhalen dagen uit en zetten in beweging: het verhaal

            van STING (case 3)

4          Verhalen identificeren en geven betekenis: het verhaal 

            van de Amarantis Onderwijsgroep (case 4)

5          Handleiding voor de manager

5.1       Storytelling in verandertrajecten

5.2       Strategie: verhalen in alle fasen van een

            verandertraject

            5.2.1 Visie bepalen

            5.2.2 Aanjagen

            5.2.3 Signaleren en sonderen

            5.2.4 Betekenis geven

            5.2.5 Presenteren

            5.2.6 Analyseren

            5.2.7 Relecteren

            5.2.8 Evalueren

            5.2.9 Afronden

 

 Deel 3 Organisatieverhalen voor trainers

 

1          Inleiding

2          Verhalen verbinden en zetten in beweging: Een

            vliegende start voor Projectmanagement (case 5)

3          Verhalen verhelderen en geven betekenis: Leerdoelen 

            van abstract naar concreet (case 6)

4          Verhalen zetten het zingevingsproces in gang: Lege  

            magen, volle hoofden (case 7)

5          Handleiding voor de trainer

5.1       De kracht van storytelling in het leerproces

5.2       Verhalen vertellen

            5.2.1 Op verhaal komen

            5.2.2 Verhaal, casestudy, anekdote en metafoor

            5.2.3 Hoe vertelt u een verhaal goed?

            5.2.4 Verhalen vertellen en emotie

5.3       Verhalen vangen

            5.3.1 Drie manieren om verhalen te stimuleren

            5.3.2 Omgaan met verhalen die u hoort

5.4       Verhalen vormen

            5.4.1 Voorbeelden van gevormde verhalen

            5.4.2 Hoe kunt u een verhaal vormen?

 

 Deel 4 Organisatieverhalen voor onderzoekers

 

1          Inleiding

2          Verhalen geven inzicht: de verhalen van ckc (case 8)

3          Spelen met kennis: het estafetteverhaal (case 9)

4          Handleiding voor de onderzoeker

4.1       Onderzoeken met storytelling

4.2       De startfase

4.3       Het veldwerk

4.4       Gegevens verwerken

            4.4.1 Selecteren en anonimiseren

            4.4.2 Organiseren

            4.4.3 Categoriseren

            4.4.4 Redigeren

            4.4.5 Interpreteren

4.5       Rapporteren

4.6       Reflecteren

 

 

Factsheets

  •  Factsheet 1: Verhalen en organisatieverhalen
  •  Factsheet 2: Verhaalgevoeligheid en narratief klimaat
  •  Factsheet 3: Vertellen van verhalen
  •  Factsheet 4: Vangen van verhalen
  •  Factsheet 5: Vormen van verhalen

Epiloog

Literatuur

Noten

Verhaalregister

Over de auteurs