Storytelling handboek

Factsheet: Verhaalgevoeligheid en narratief klimaat

Verhaalgevoeligheid kunt u ontwikkelen door:

-     u de narratieve theorie en narratieve elementen eigen te maken;

-     uw eigen ervaringen naar verhalen om te vormen (zie factsheet 3: Op verhaal komen);

-     uzelf af te vragen wat dit verhaal u zegt en welke emoties het bij u oproept;

-     op een andere manier te gaan luisteren naar de mensen om u heen: door hun ervaringen te analyseren met behulp van de narratieve elementen, door u af te vragen met welke emoties ze werden verteld en welke emoties ze bij uzelf opriepen.

 

Effectief werken met organisatieverhalen en storytelling kan alleen maar als er een narratief klimaat is. U schept een narratief klimaat door:

-     zelf authentieke verhalen te vertellen en anderen op die manier te laten zien dat u open staat voor verhalen;

-     empathisch en nieuwsgierig te zijn;

-     iemand die een verhaal vertelt, niet te onderbreken;

-     de verhalen die u hoort, te respecteren en te accepteren als de-werkelijkheid-van-de- verteller;

-     ruimte te scheppen voor de uitwisseling van verhalen en het aanhaken bij verhalen van anderen, ook als u onder tijdsdruk werkt;

-     recht te doen aan de emotie waarmee verhalen worden verteld of die de verhalen oproepen;

-     verhalen niet zonder doel, hapsnap en incidenteel in te zetten. Dat trivialiseert ze. Gebruik verhalen in verander-, leer- en onderzoekstrajecten alleen weloverwogen, doelgericht en waar het kan strategisch.

 

Meer informatie is te vinden in paragraaf 2.3 van deel 1.