Storytelling handboek

Factsheet: Zingeven met verhalen/verhalen geven zin

Storytelling en zingeven in organisaties zijn verwant aan elkaar. Wanneer mensen onder woorden brengen wat er in hun optiek aan de hand is, geven ze zin aan hun werk.

  

  • Zingeven in organisaties is de reden waarom en hoe werknemers ‘s ochtends uit hun bed komen om aan het werk te gaan en hoe zij omgaan met situaties en
  • Zingeving gebeurt door het onder woorden brengen van omstandigheden zodat situaties begrijpelijk worden voor de luisteraar
  • Verhalen zijn worden daarvoor vaak automatisch gebruikt
  • Zingeven in organisaties is een lateraal proces: van teamlid naar collega teamlid
  • Bottom-up van medewerker naar leidinggevende stagneert in het zingevingsproces vaak
  • Inzicht in zingeven laat in de intentie, houding en het gedrag van medewerkers zien

Meer over zingeven en verhalen in organisaties is te vinden in het hoofdstuk: Organisatieverhalen aan het werk.