Storytelling handboek

Factsheet: Verhalen en organisatieverhalen

 

Een verhaal is een weergave van gebeurtenissen die met elkaar in verband worden gebracht. Een verhaal heeft bovendien de volgende kenmerken:

-     het staat op zichzelf en heeft een begin, midden en einde;

-     het bevat narratieve elementen;

-     het is authentiek: waar of waar-achtig;

-     het is persoonlijk;

-     het is prikkelend en roept emotie op en/of wordt met emotie verteld.

 

Een organisatieverhaal ontleent de gebeurtenissen die met elkaar in verband worden gebracht en de narratieve elementen aan persoonlijke, authentieke ervaringen van mensen in organisaties.

  

Narratieve elementen zijn:

-     een hoofdpersoon: een (anti) held met wie de luisteraar of lezer zich kan identificeren;

-     een verhaallijn; chronologische volgorde van gebeurtenissen, met daarin

-     een plot: ontwikkeling, worsteling, dilemma's;

-     een ‘tegenstander', een negatieve factor die de held in de weg staat;

-     een ‘helper', een positieve factor die de held ondersteunt.

 

Meer informatie is te vinden in paragraaf 1.2 en 1.3 van deel 1.