Storytelling handboek

Factsheet: Vormen van verhalen

-     Vraag u af met welk doel u anderen stimuleert om verhalen om te vormen.

-     Bij vormen:

-      Vraag naar de betekenis die het verhaal moet hebben: wat moet het laten zien of teweegbrengen?

-      Vraag naar eigen ervaringen die een basis kunnen zijn voor het verhaal (of die het verhaal zelf kunnen zijn!);

-      Stimuleer de opbouw van het verhaal met behulp van narratieve elementen.

-     Bij omvormen:

-      Stimuleer de analyse van het oorspronkelijke verhaal met narratieve elementen.

-      Vraag naar de betekenis van het oorspronkelijke verhaal: wat laat het zien of wat brengt het teweeg?

-      Vraag wat de betekenis van het omgevormde verhaal moet zijn: wat moet het laten zien of teweegbrengen?

-      Vraag wat er nodig is om het oorspronkelijke verhaal aan te passen. Narratieve elementen kunnen hierbij helpen.

-      Laat het omgevormde verhaal vanuit het ik-perspectief ontstaan.

 

Gevormde of omgevormde verhalen moeten uiteindelijk reëel (= waar-achtig) zijn.

 

Meer informatie is te vinden in paragraaf 1.5, deel 1,  en in de handleidingen voor managers, trainers en onderzoekers.