Storytelling handboek

Factsheet: Vangen van verhalen

 

-     Ontwikkel verhaalgevoeligheid voor spontane verhalen; luister en neem waar.

-     Let vooral op ervaringen of belevingen die met emotie worden verteld.

-     Vraag u af met welk doel u anderen stimuleert om verhalen te vertellen.

-     Om anderen te stimuleren tot verhalen vertellen:

-      creëer een narratief klimaat;

-      nodig indirect uit: vraag naar emoties of belevenissen;

-      vraag naar een toelichting bij een object of een symbool;

-      stimuleer om algemene verhalen vanuit een ik-perspectief te laten vertellen.

-     Geef ruimte aan verhalen, ook als er een strak tijdschema is of weerstand. Verhalen hebben een waardevolle plaats in verander- of leerprocessen!

-     Respecteer en accepteer de emoties waarmee een verhaal wordt verteld en vraag hetzelfde van andere aanwezigen, bijvoorbeeld in een trainingssessie.

-     Maak afspraken over de manier waarop met de verhalen wordt omgegaan.

 

Meer informatie is te vinden in paragraaf 1.5, deel 1, en in de handleidingen voor managers, trainers en onderzoekers.