Storytelling handboek

  Overzicht

  • Boekrecensie www.com2know.nl
  • Terugblik op succesvolle presentatie bij SRM

   

   

  Ronkende recensie in het Financiële Dagblad

   

  Zeer toegankelijk, direct toepasbaar en een hoge toegevoegde waarde. Lees de recensie uit het Financieele Dagblad van 23 januari 2009.

  Recensie op com2know.nl

   

  Opnieuw een boek over de rol en mogelijkheden van verhalen binnen de organisatiecontext. Dit maal in de vorm van een overzichtswerk. De auteurs nemen de lezer op inzichtelijke wijze mee op reis door de narratieve wereld. Zij onderscheiden corporate stories en organisatieverhalen. Corporate stories zijn formele managementverhalen over identiteit en doelen van de organisatie. Zij zijn extern gericht en bedoeld om een gunstig imago te bewerkstelligen. Zij bevatten weinig emotie en een hoog wensgehalte. Daarnaast circuleren in iedere organisatie authentieke verhalen. Die organisatieverhalen geven inzicht in wat er echt gedacht en gevoeld wordt; met welke dilemma's, emoties en worstelingen de organisatieleden te maken hebben. Het zijn de verhalen van de informele organisatie. Daar gaat het  boek van Tesselaar en Scheringa over.

   

  Organisatieverhalen kunnen een brug slaan tussen de formele en de informele organisatie. Gebeurtenissen die met elkaar in verband gebracht worden, narratieve elementen en de ontwikkeling van de verhaallijn ontlenen zij aan echte ervaringen van mensen in de organisatie. Deze verhalen kunnen aanzetten tot actie, verbinden en concreet maken wat abstract is. Verhalen geven betekenis, context, richting en inzicht in een organisatie en bieden een kader voor houvast. De kracht van verhalen zit in de dynamiek van vertellen, vangen en vormen. In het vertellen of doorvertellen van verhalen. In het vangen van verhalen die spontaan of geholpen worden verteld. In het vormen van verhalen. Na een uitwerking van de theorie gaan de auteurs in de volgende drie delen in op storytelling in verander-, leer- en onderzoekstrajecten. Zij beschrijven in ieder deel wat verhalen betekenen voor het betreffende traject en bieden een handleiding voor respectievelijk managers, trainers en onderzoekers.

   

  De meerwaarde van het Storytelling Handboek zit in het overzicht dat de auteurs bieden, de heldere en toegankelijke teksten en de duidelijke structuur. Managers, trainers en onderzoekers kunnen er zo mee aan de slag; juist omdat het boek is geschreven vanuit de eigen ervaring van Tesselaar en Scheringa. Communicatiemensen die nog een rol willen spelen op het gebied van storytelling moeten dit standaardwerk snel tot zich nemen. Anders gaan anderen binnen de organisatie ermee aan de haal.

   

  Nico Jong

   

  Succesvolle vernissage Handboek Storytelling


  26 september 2008 - Amsterdam

  Al vroeg op de avond liep het pand van SRM vol met belangstellenden voor de goeroebijeenkomst van Annet Scheringa & Suzanne Tesselaar. Het onderwerp -Storytelling- trok veel mensen naar SRM. Niet in de laastste plaats vanwege het affiche; Twee SRM persoonlijkheden van uiteenlopend karakter die vertellen over hun passie en inspiratie.

  Wat abstract is, concreet maken
  Na een korte inleiding van Gonda Duivenvoorden (programmamanager communicatie bij SRM) gaan de twee SRM-toppers voortvarend van start. De auteurs van het 'Handboek Storytelling' zijn goed op elkaar ingespeeld. Het valt op dat ze daarbij meer gebruik maken van het publiek dan van de sheets en dat maakt de bijeenkomst zeer interactief. Het publiek geeft goed gehoor aan de opdracht om actief mee te doen en laat gedurende de presentatie meermalen van zich horen.

  In hun presentatie weten Annet en Suzanne treffend te duiden wat het belang is van organisatieverhalen. Ze gebruiken hiervoor niet alleen een aantal duidelijke uitgangspunten maar vooral ook zeer sprekende voorbeelden (Bartje). Storytelling (organisatieverhalen) geven betekenis en richting aan en maken concreet wat abstract is, is hun overkoepelende boodschap.

  Rake verhalen en welverdiende bloemen
  Ik weet zeker dat we nog niet eens een tipje van de ijsberg aan kennis en praktische inzichten hebben gezien die deze twee toptrainers in huis hebben. Uit het feit dat de 115 (!) bezoekers van de goeroebijeenkomst zich makkelijk lieten dirigeren in een ad hoc workshop 'Storytelling bleek de vaardigheid en betrokkenheid van beide dames. De uitkomsten en rake verhalen die daarop volgend vanuit het publiek kwamen, gaven de relevantie van het onderwerp aan.

  Na afloop van de presentatie volgde een warm en hartelijk applaus waarop Gonda de dames de welverdiende bossen bloemen overhandigde met de belofte dat SRM aandacht gaat besteden aan het onderwerp.

  Ik wil het boek 'Storytelling Handboek' graag bestellen en lezen >>>

   

  Sven Kuipers, SRM

  Te lezen op www.srm.nl

   

  Recente artikelen

   

  In december 2010 verschenen er in drie verschillende vaktijdschriften artikelen over storytelling van Annet Scheringa:

  - Tekstblad: Over verhalen in toespraken en speeches.

  - Sigma: Over storytelling in kwaliteitsmanagement.

  - Management & Consultancy: Hoe verhalen bepalen. Storytelling als diagnose-instrument in organisatieverandering.

   

  Interesse in één van deze artikelen? annet@thestoryconnection.nl

   

  Annet Scheringa publiceert ook regelmatig columns op managementsite.nl

   

   

  Banking Review, 13 augustus 2010

   

  Artikel van Yvonne Verschure, Brigitte Ligtvoet en Suzanne Tesselaar:

   

  Cultuurverandering kan het vertrouwen in banken herstellen.

   

  http:/www.bankingreview.nl/?portlet=bankingreview/artikel&id=23917